Leveringsvoorwaarden;
1. Retour te zenden items moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld. 2. Stuur een mail naar info@moonskin.nl. Het te retourneren item moet binnen 14 dagen na aanmelding van de retour via info@moonskin.nl aan Moonskin geretourneerd en door haar ontvangen zijn; 
 3. De retourzending moet een (kopie) van de pakbon bevatten waarop is aangegeven welke items retour komen (anders weten wij niet van wie de retourzending afkomstig is).
4. We adviseren je de retourzending met track and trace te versturen, zodat je zeker weet dat deze in goede orde bij ons aankomt. Het risico van retourneren ligt volledig bij de consument.

Frankeren retourzending
De kosten voor het retour zenden naar moonskin.nl komen voor je eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. Je dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van retour zenden ligt bij degene die de zending retourneert.

Verwerking en terugbetaling van je retourzending
De retourzending wordt na aanmelding en na ontvangst van de zending, per e-mail bevestigd. Het bedrag van de retour gezonden artikelen zal door Moonskin teruggestort worden naar je bankrekeningnummer in geval van betaling via iDEAL. De verzendkosten van de retour zending worden niet teruggestort.

Als je het bestelde artikel wilt RUILEN;
Je kunt dit het makkelijkst doen door de te vervangen artikel(en) te retourneren en vervolgens gelijk een nieuwe bestelling te plaatsen op de website. Zo zie je gelijk of een artikel nog beschikbaar is.
Wanneer je een nieuwe bestelling plaatst om je huidige artikel(en) te vervangen houdt dit wel in dat je het artikel via IDEAL dient te betalen. Wij kunnen helaas wegens technische redenen de bestellingen niet met elkaar verrekenen. Je betaalt dus in eerste instantie 2 rekeningen. Na ontvangst van je retourzending krijg je binnen enkele dagen het restitutiebedrag op je rekening gestort.

Bank informatie Moonskin:
ABN bank: IBAN nr: NL80ABNA0409294500
Kamer van Koophandel nummer: 27375965
BTW: 112212013B02

Leveringstermijn
De leveringstermijn is de termijn beginnende op de dag dat uw betaling op onze bankrekening staat. In de meeste gevallen is de levering binnen één of twee werkdagen na betaling. (Moonskin hanteert een levertijd van maximaal 8 dagen) Moonskin draagt zorg voor de snelst mogelijke levering.
De consument heeft, vanwege langere levertijd dan verwacht, altijd de mogelijkheid om zijn bestelling (zonder kosten) te annuleren.

Overige bepalingen

  • Annuleren kan uitsluitend via e-mail
  • Moonskin is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door geleverde producten.
  • Een geval van indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook, is Moonskin nimmer aansprakelijk.
  • Moonskin is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Moonskin.
  • Moonskin is nimmer aansprakelijk voor gevolg – of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Alle media rechten voorbehouden
Alle inhoud van onze website van de teksten, afbeeldingen, en de ontwerpen zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moonskin is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen zonder schriftelijke toestemming.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
Hoewel de samenstelling van de inhoud van deze internetsite met zo grootst mogelijk zorgvuldigheid is gedaan, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct is of verouderd. Moonskin houdt zich het recht voor om een bestelling te wijzigen in verband met typefouten en verouderde informatie.

Redenen voor een langere leveringstermijn kunnen zijn:
– De producten worden speciaal voor jou gemaakt.
– Wij zijn door onze voorraad heen.